Industrie up-to-date

Hernieuwbare energie van wind, zon, water en recyclage

schaeffler0918Wind Energy B5 Hall, Booth 234

technische artikelen

Hoe kunnen typische schadepatronen op wentellagers in windturbines, vooral bij de rotorlagervroeg worden opgespoord of zelfs vermeden? Schaeffler Voor de oplossing van deze complexe taak bieden we een combinatie van sensoren die de kritieke factoren op deze schadepatronen kunnen bewaken.

Om de wentellagers in de aandrijflijn en het totale systeem verder te verbeteren en de werking van de installatie te optimaliseren, bieden echte bedrijfsgegevens een groot potentieel. Door bijvoorbeeld de verzamelde gegevens te evalueren en te interpreteren, kunnen veiligheidsfactoren nauwkeuriger worden bepaald en aangepast voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast werkt het bedrijf samen met pilotklanten om sensorconcepten te ontwikkelen om relevante factoren vast te leggen die de schademechanismen be√Įnvloeden in magazijnen die nog niet zijn bewaakt.

Voor de rotorflens zo'n sensorcombinatie bijvoorbeeld reeds temperatuur en trillingen sensoren en de vetsensor "Vet check" nieuwe 'load sense "pin en een eveneens nieuwe walsenpaar Gleitwegsensor.

Optisch sensorsysteem detecteert veranderingen

De vetcontrole is een optisch sensorsysteem waarmee veranderingen in de vettoestand in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd. De sensorkop met alleen 5 mm diameter detecteert de drie parameters troebelheid, watergehalte en temperatuur van het vet. Door individuele drempels in te stellen voor troebelheid en watergehalte, kunnen klanten de toestand van het vet tijdens bedrijf in goede of slechte toestand classificeren. Van bijzonder voordeel: met Greasecheck kunnen exploitanten van windparken afzien van de tijdrovende procedure voor het verzamelen en analyseren van vetmonsters om de nasmeerintervallen voor nieuwe installaties te bepalen. Door de vettoestand constant te bewaken, kunnen operators reageren op veranderingen in het smeermiddel met onderhoud en mogelijk zelfs voordat schade aan het lager is ontstaan. Als er voldoende systemen zijn ge√Įnstalleerd, ontstaat op middellange termijn de mogelijkheid om de nasmeerintervallen in te stellen op basis van de vraag en zo nog meer onderhoud te besparen.

Schuifsensor voor het bewaken van de voorspanning van de lagers

Met rotorlagering systemen flens gemonteerd op de aangrenzende constructie voorgemonteerde de voorbelasting van de schroefverbindingen hiervoor gebruikte heeft een directe invloed op de effici√ęntie en de levensduur van het leger, omdat zij de lastverdeling in het lager be√Įnvloeden. Schaeffler ontwikkelde de zogenaamde loadsense-pin voor het bewaken van deze boutvoorspanning. Deze nieuwe sensor is gebaseerd op de dunnefilm-sensortechnologie "Sensotect" en maakt gebruik van de meetmethode van rekstrookjes. In load-sense pen deze sensor direct aangebracht op de voorzijde en temperatuurcompensatie op het omtreksoppervlak van een kleine cilinder van staal. De sensor wordt met lichte overmaat in een boring van het te meten onderdeel gedrukt en ondervindt dus dezelfde spanning als het omringende materiaal. In tegenstelling tot de bekende gelijmde rekstrookjes, wordt de Loadsense-pen dus rechtstreeks in de lagerring geplaatst.

Hiermee kan de voorspanning van de schroefverbinding van het flenslager in bedrijf worden bewaakt, zodat een geschikte aanscherping van de schroeven mogelijk is. Het is niet nodig om de voorspanning op vaste intervallen te controleren. De betrouwbaarheid van het opslagsysteem wordt verhoogd en de onderhoudskosten worden verlaagd.

Roller set slide-way sensor detecteert de bedrijfsomstandigheden op het rotorlager

Voor een vast aantal rotorasomwentelingen telt de inductieve sensor hoe vaak een rolelement de sensorkop passeert. Het walsproces van de contactpartners in het lager omvat altijd - indien correct ontworpen - kleine schuifbewegingen. Deze micro-slip tussen aangedreven lagerring en rolelement verandert de omtrekssnelheid van het rolelement en dus ook het aantal keren dat een rolelement passeert de sensorkop. Bij een bekende dragende inwendige geometrie van de gemiddelde glide pad en micro-slip kan vervolgens van het aantal wentelelementen geleid zelfs met variabele rotorsnelheid gemiddeld over de tijd nauwkeurig te berekenen en afgeleid verschillende belastingen, wrijving en smeeromstandigheden. De meting is eenvoudig, buitengewoon betrouwbaar en laat conclusies bedrijfsomstandigheden (inclusief qua kinematica) van het lager.

Concurrentievoordelen voor pilotklanten

In het kader van deze ontwikkelingsprojecten met Schaeffler, hebben piloten de mogelijkheid om op basis van de gemeten gegevens de kritische be√Įnvloedende factoren voor de rotorlagers te bepalen. Naast de MTD, gedefinieerde faalmechanismen voorspellen rotorlegers, is het al mogelijk met deze sondecombinatie verscheidene ongunstige bedrijfsomstandigheden op de camping herkennen en deze via een aangepast onderhoud en werkingsstrategie of vroegtijdig om tegenmaatregelen te voorkomen. Ook worden ongunstige omstandigheden voor het lager herkend, die kunnen worden verholpen door bijvoorbeeld opnieuw te smeren voordat de lagerschade begint. Op deze manier kan de nuttige levensduur van de rotorlagers kort na installatie worden verhoogd en kunnen de bedrijfskosten worden verlaagd.


Een andere bijdrage van de fabrikant Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots Om weer te geven JavaScript moet ingeschakeld zijn!

Deze website wordt gepresenteerd door: